project.velvet vytvára a realizuje projekty zamerané na využitie všetkých dostupných možností pri zlepšení podmienok na prácu, štúdium, či život ako taký, a to ľuďmi, ktorí veria v myšlienky bez hraníc a ľudské práva.